Stichting Casa Florilor Roemenië
Welkom op de site van

Gestaag gaan we verder!

 

De afgelopen tijd hebben we stap voor stap ons opvangtehuis voor zwakbegaafde ex-tehuiskinderen in Roemenië een nieuw leven ingeblazen.

Het begon ermee dat we ons steeds erger lekkende dak helemaal hebben vervangen met nagenoeg onverwoestbare dakpannen inclusief de zich daaronder bevindende draagconstructie en isolatie. Een wereld van verschil!

Een tweede cruciale stap vormde de vervanging van ons steeds minder opleverende waterput systeem door een prachtig en efficiente diepwaterbron die puur drinkwater vanuit een diepte van ruim 45 meter omhoog pompt. De waterbron is zo efficiënt dat mensen uit de buurt van ons tehuis er regelmatig 5-liter flessen komen vullen omdat vooral in de hete zomermaanden hun eigen bron niet voldoende water meer oplevert of omdat de kwalitreit van hun eigen water het verantwoord drinken niet meer toestaat.

De volgende fase behelste de buitenkant van ons gebouw. Slagregens doordrenkten keer op keer het stucwerk van ons gebouw waardoor vocht door de binnenmuren trok met schimmel en stankoverlast als gevolg. Het hele verhaal is opgelost door een combinatie van isolatie en een vochtwerende laag aan de buitenkant van het gebouw. De resultaten waren al direct zichtbaar; waar het gebouw naast het onze voortdurend met vochtplekken te kampen had is daar bij ons gebouw geen sprake meer van.

Bovendien hebben we die vochtwerende laag ook een mooie gele kleur meegegeven zodat het pand er nu ontzettend veel aantrekkelijker uitziet. Die betonkleurige laag die er al 18 jaar opzat behoort definitief tot het verleden.

Ook alle achterstallig onderhoud aan alle houtwerk buiten is uitgevoerd. Defecte houtdelen zijn vervangen en het geheel is van een mooie solide laklaag voorzien. Ook de fundering is waar nodig aangepakt zodat nu ook van onderen een goede solide beschermlaag aanwezig is.

Buiten hadden we het geluk dat we het bedrijf dat werkt aan de verbetering en verbreding van de langs ons tehuis doorlopende weg naar het plaatsje Motis. Door hen gastvrijheid te verlenen hebben ze in danb ins hele terrein geëgaliseerd, alle afval dat daarbij vrij kwam verwijderd en wordt momenteel gewerkt aan een bredere en gemakkelijker toegang tot de parkeerruimte van ons pand dat dan in principe ook voor busjes en bedrijfswagens toegankelijk zal zijn.

Tot zover de belangrijkste vorderingen tot nu toe.

Opslagruimte in of bij Nijmegen gezocht!

Wie kan ons helpen? We zoeken:

1. Een plek waar minstens een vrachtwagenlading vol spullen bijeen kan worden gebracht om maar ons tehuis in Roemenië te brengen. Het gaat daarbij om van alles zoals bedden, matrassen en beddengoed, meubilair, gasfornuizen, serviesgoed, potten en pannen, en wat diens meer zij, alles denkbare om een goed tehuis annex hotelletje van alles te voorzien dat nodig is.

2. Een plek, het liefst bij die opslag maar elders mag natuurlijk ook, waar de oude camper van onze stichting mag staan zodat hij niet voortdurend in de belasting hoeft te zijn maar wel klaar staat voor reizen naar Roemenië. Het hoeft niet binnen te zijn, een stukje grasland of voldoende verhard land is ook al voldoende.

 

Vakbekwame Vrijwilligers gezocht

Hoewel ons gebouw op allerlei manieren riant genoemd kan worden zitten er ook wat weeffouten in die we er graag uit zouden willen hebben alvorens er gasten te ontvangen.

 

Een "must" is de watervoorziening, we hebben twee veel te ondiepe traditionele waterputten. Er moet een nieuwere, modernere vorm van watervoorziening op het terrein komen. Hiervoor zoeken we een deskundige of bedrijf dat ons verder kan adviseren.

 

Ook hebben we problemen met de electriciteitsvoorziening. Schommmelende voltages en soms ook tijdelijk uitvallen van stroom hier of daar zonder dat de oorzaak gevonden wordt. Roemeense vakmensen komen er niet uit, dus zouden we graag advies en hulp van een Nederlands bedrijf of onderwijs instelling op dit gebied op dit gebied willen uitnodigen.

 

En tot slot, het was een kindertehuis dus de ruimtes zijn vaak wat lokaal-achtig, als een school voor binnenhuisarchitectuur zich eens met ons pand zou willen bemoeien zodat het een gezellige uitstraling krijgt zouden we dat opok enorm waarderen!

Ons nieuwe dak zit erop!

We hebben het laatste jaar ontzettend veel hulp gekregen, met name ook voor redden van ons gebouw. Lekkages zonder eind doordat bij de bouw rampzalig slechte dakpannen zijn gebruikt. Dankzij de hulp van een Nederlandse dakpannenfabriek die ons 17 jaar geleden al hielp toen we een groot jongenstehuis in Medias van een woonetage en degelijk dak voorzagen en van TTS Quality Logistics B.V. die ons op geweldige wijze met het transport van die dakpannen naar Roemenië kwam het prachtig voor elkaar. De firma Dyka in Steenbergen hielp ons nog bijtijds aan alle benodigde kunststof dakgoten en regenpijpen en de firma Bosch regelde dat hun Roemeense vestiging van Skil ons de voor het werk benodigde power tools ter beschikking stelde.

En hoewel velen ons in de afgelopen 18 jaar hielpen willen we in ieder geval de VZW Johannabode speciaal vermelden. Zij hadden keer op keer voldoende vertrouwen in onze stichting om onze projecten financieel te ondersteunen waardoor we onvermoeibazar voort konden gaan.

Ons doel blijft om uiteraard onze doelstelling, het helpen van zwakbegaafde of anderszins gehandicapte medemensen te helpen maar liefst in combinatie met een commerciële activiteit waardoor het project op eigen benen kan staan. Het gebouw op zich is royaal genoeg om beide te kunnen combineren. Of dit los van elkaar gebeurt (bijvoorbeeld een logistieke organisatie of vertegenwoordiging in een deel van het pand en opvang van mensen die onze hulp nodig hebben in een ander) of gecombineerd (zoals het creëren van een hostel waarbinnen onze jongeren al doende het horeca vak leren) valt te bezien. Andere mogelijkheden zijn het met EU steun organiseren van cursussen, zowel voor jeugd uit alle EU landen alswel het opzetten van steunpunten voor hulp aan de Roma bevolking van Roemenië waarvan een deel nog steeds in bitterste armoede leeft, alles is mogelijk.

Wilt U meedenken of meedoen, meldt U dan aan! Wij zoeken altijd naar nieuwe leden en vrijwilligers. Uiteraard is elke andere vorm van steun ook welkom. Zodra we een tijdelijke opslagmogelijkheid hebben volgt hier een lijst van benodigde spullen, maar aarzel niet contact op te nemen als U meent iets bruikbaars voor de inrichting van ons hotelproject te hebben!

Stichting Casa Florilor

tel. 024-3787027

email: casaflorilor@inroemenie.nl

Bankrekening nr:  NL84 ABNA 0588 5051 29

t.n.v. Stichting Casa Florilor Roemenië, Nijmegen.

 Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 4110 7230

 Fiscaal nummer (RSIN) 8058.73.569

 Wij zijn een door de Nederlandse belastingdienst erkend goed doel (ANBI) waardoor giften aan onze stichting niet alleen voor ons belastingvrij zijn maar ook voor U belastingaftrekbaar. Zie voor nadere informatie de site http://anbi.nl/belastingvoordeel/  van de belastingdienst.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb